goed of kwaad kersen eten…

stalletje bij de kersenbogerd van de firma cooijmans in den dungen
stalletje bij de kersenbogerd van de firma cooijmans in den dungen

met hoge heren mag het dan - volgens het al uit de middeleeuwen stammende spreekwoord - kwaad kersen eten zijn, kersen eten op zich is bepaaldelijk geen onaangenaam tijdverdrijf.

het kersenseizoen is weer begonnen. langs de beemdweg in mijn woonplaats heeft tuinder cooijmans zijn verkooppunt weer ingericht bij het hek van zijn kersenbogerd. kilootje voor zes euro. en dat is smullen geblazen.

terug naar het spreekwoord. 'tis quaet met heeren criecken eten', zo zeiden de middeleeuwers het. een gedicht over kersen eten met hoge heren (beeldspraak voor de meestal verkeerd aflopende omgang van de gewone man met hoger geplaatsten) van jacob cats uit de eerste helft van de zeventiende eeuw eindigt met:

Laet Heeren voor den Raet, en Vorsten aen het Rijck,
En handelt, soo ghy kont, alleen met uws gelijck.

'als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje', zong cabaretier louis davids aan het begin van de vorig eeuw. dus: je hoort er als je met hoge heren kersen gaat eten nooit echt bij.

om de mogelijkheid om in de maatschappij van laag naar hoog op te kunnen klimmen geheel onmogelijk te maken, is met de invoering van de euro het kwartje geheel afgeschaft.

het kwartje is onbereikbaar geworden...
 
 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *